Flexlease

»

Faq

 
 Faq
 

Flexlease.nl Veel Gestelde Vragen: 

1.  Wordt mijn Flexleaseprijs automatisch aangepast aan mijn looptijd?
2.  Kan ik mijn auto altijd inleveren?
3.  Wat is ‘What you see is what you get'?
4.  Hoe verloopt de betaling aan Flexlease?
5.  Kan ik een tanking declareren als ik mijn tankpas niet bij me heb?
6.  Heb ik bij Flexlease echt alle voordelen van Lease?
7.  Wat moet ik doen in het geval van schade of inbraak?
8.  Wat gebeurt er als ik een bekeuring krijg met mijn Flexlease auto?
9.  Welke leaseauto's vallen in de nieuwe bijtellingspercentages?
10. Wat zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2009? 
11. Wat moet ik doen als ik mijn auto wil inleveren?   
12. Wat gebeurd er bij het inleveren van mijn auto?    
13. Is Flexlease.nl ook aanwezig op Sociale media? 

 

1. Wordt mijn Flexleaseprijs automatisch aangepast aan mijn looptijd?

Ja, op het Flexleasecontract staan de staffelprijzen waarvoor je hebt gekozen. Hierbij gaan we in eerste instantie uit van de gekozen looptijd in dagen. Wanneer het contract stilzwijgend wordt verlengd en de looptijd een specifieke staffel overschrijdt, zal het dagtarief automatisch aangepast worden. Bij de volgende facturatie zal dit verrekend worden over de gehele looptijd. Je betaalt dus altijd de juiste prijs. Dit noemen wij Flexlease.

2. Kan ik mijn auto altijd inleveren?

Ja, bij Flexlease kan de auto altijd worden ingeleverd. Het kan echter wel zo zijn dat het afgesloten contract een minimale looptijd heeft. Dit is in veel gevallen een maand. Bij te vroeg inleveren betaal je de minimale looptijd. 

Na het verstrijken van de minimale looptijd kun je je auto altijd kosteloos inleveren. Bij het afrekenen van het contract wordt er gekeken naar de looptijd in dagen; deze wordt verrekend volgens de Flexlease staffelprijs die bij aanvang van het contract is afgesproken. Het is dus te allen tijde duidelijk wat de kosten zijn van het inleveren. 

3. Wat is ‘What you see is what you get'?

Bij Flexlease krijg je de auto die je kiest. In onze webshop staan onze jong gebruikte auto's die wij beschikbaar hebben voor de shortlease. We flexleasen deze auto's aan de hand van ‘What you see is what you get'. De auto die je uitkiest is dus ook werkelijk de auto die je krijgt. Dit is uniek in Nederland en dat noemen wij Flexlease!

Flexlease wil uiteraard altijd in jouw mobiliteitsbehoefte voorzien. Dat kan betekenen dat we niet altijd een auto hebben die je precies zoekt. Omdat we geen ‘Nee' willen verkopen kunnen we voor deze gevallen speciaal voor jou een auto inhuren. Dit geld voor alle auto's met ‘Klasse' in de omschrijving. Voor deze auto's kunnen wij geen garantie geven op het specifieke model, wel op de klasse. 

4. Hoe verloopt de betaling aan Flexlease?

De betaling aan Flexlease verloopt in twee fasen. Wanneer je als nieuwe klant op onze site bent geregistreerd en een auto hebt uitgekozen, verwacht Flexlease dat je vooraf minimaal een maand als waarborg vooruit betaalt. Deze borg geldt voor ons als een kleine garantie, we leveren immers een auto aan je af. De waarborg kan simpel via het internet afgehandeld worden, waardoor je snel over de auto kan beschikken.

Wij proberen dit zo goed mogelijk te faciliteren. Aan het eind van het bestelproces zit een koppeling via Multisafepay, je kan hier door middel van onder andere creditcard, bankoverschrijving of via iDEAL betalen. Per e-mail krijg je van Flexlease de waarborg factuur en het flexleasecontract toegezonden. Na ontvangst van de waarborg en het getekende contract kan Flexlease de eerste reservering goedkeuren.
Na de aflevering van het voertuig wordt door onze administratie de eerste factuur aangemaakt. Flexlease factureert per kalendermaand en de eerste factuur bestrijkt een periode vanaf startdatum tot en met einde maand. Vervolgens kom je in ons normale betalingsproces, wij factureren aan het einde van de maand een kalendermaand vooruit.

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geef je toestemming voor automatische incasso. Wij zullen je contract vooraf factureren en per de eerste van de maand incasseren. Je hebt hier dus verder geen omkijken naar. Voor meer informatie zie ook ‘betalingsmogelijkheden’.

5. Kan ik (als ik een brandstofcontract heb) een tanking declareren als ik mijn tankpas niet bij me heb?

Ja, ook dit is bij Flexlease geen enkel probleem. Als er bij je Flexleasecontract sprake is van een brandstofcontract, kan het onverhoopt gebeuren dat je zonder tankpas moet tanken. Dit is geen enkel probleem bij Flexlease. Als je na het afrekenen het bonnetje bewaart, kan je het bedrag declareren via het declaratieformulier.

Je kan het declaratieformulier hier downloaden: Declaratieformulier .

6. Heb ik bij Flexlease echt alle voordelen van Lease?

Ja, in tegenstelling tot verhuur of shortlease heb je bij Flexlease alle voordelen van het leasen van een auto. Klik hier voor een overzicht van alle rechten en plichten die hieraan gekoppeld zijn.

7. Wat moet ik doen in het geval van schade of inbraak?

Schade? Inbraak? Tja, het kan natuurlijk gebeuren. Om te voorkomen dat de verzekeringsmaatschappij de schade niet accepteert en jij zelf met de schadekosten wordt belast, is het belangrijk om de procedure van de schademelding goed te doorlopen.    

Wanneer je een schade hebt aan een Flexlease-oertuig ben je verplicht dit binnen 48 uur te melden aan de verzekeringsmaatschappij. Dit kan via het schadeformulier van onze moedermaatschappij Personal Car Lease. Op de website van Personal Car Lease wordt de gehele procedure uitgelegd en doorlopen.  

8. Wat gebeurt er als ik een bekeuring krijg met mijn Flexlease auto?

Als eigenaar van de voertuigen ontvangt Flexlease alle bekeuringen die op grond van het kenteken uitgeschreven worden. Om aanmaningskosten te voorkomen zullen wij deze voor je betalen. Na betaling belasten wij de bekeuring aan je door, tegen € 8,50 administratiekosten.  

9. Welke leaseauto's vallen in de nieuwe bijtellingspercentages?

Vanaf Januari 2009 geldt een tweede verlaagd tarief voor de fiscale bijtelling van de leaseauto om milieuvriendelijke vormen van mobiliteit nog verder te stimuleren. Naast de al bestaande tarieven van de bijtelling van 25% (algemeen) en 14% (voor zeer zuinige auto's) wordt een tarief van 20% geintroduceerd voor 'zuinige' leaseauto's.

Het nieuwe tarief van 20% geldt voor:
    - leaseauto's die op benzine rijden met een CO2 uitstoot van 111 gram t/m 140 gram per kilometer.
    - leaseauto's die op diesel rijden met een CO2 uitstoot van 96 gram t/m 116 gram per kilometer.

Het tarief van 14% geldt voor:
    - leaseauto's die op benzine rijden met een CO2 uitstoot van minder dan 111 gram per kilometer.
    - leaseauto's die op diesel rijden met een CO2 uitstoot van minder dan 96 gram per kilometer.
 

 

10. Wat zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen vanaf 2009?

Fiscale wijzigingen met betrekking tot je leaseauto vanaf 2009. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Verlaging tarief BPM
Het tarief van de BPM wordt verder verlaagd. In 2009 bedraagt het BPM bedrag 40% van de netto cataloguswaarde (exclusief BTW) van de auto. (tot 2009 was dit 42,3%). De verlaging vindt, zoals ook in 2008, gelijktijdig plaats met de verhoging van de houderschapsbelasting (HSB) (beter bekend als motorrijtuigenbelasting MRB), zodat sprake is van een verschuiving van BPM naar HSB.

CO2-toeslag BPM
De toeslag bedraagt € 125 per gram uitstoot boven

- 170 gram per kilomter voor dieselauto's
- 205 gram per kilometer voor overige brandstoffen

Vrijstelling zeer zuinige auto's BPM
Voor dieselauto's met een absolute CO2-uitstoot van 95 gram/kilometer of minder en auto's met overige brandstoffen met een absolute CO2-uitstoot van 110 gram/kilometer of minder worden vrijgesteld van de BPM. Dit betreffen de auto's waarvoor een fiscale bijtellingspercentage geldt van 14%.

BPM-bonus voor een roetfilter af-fabriek
De fijnstofdifferentiatie ("roettaks") is als gevolg van de door BOVAG en RAI gevoerde procedure verdwenen. Daarvoor in de plaats komt een BPM-bonus. Dieselauto's met een fijnstofuitstoot van 5 mg/km of minder ontvangen in 2009 een bonus van € 600.

Verhoging Houderschapsbelasting (HSB)
De HSB wordt, door de afbouw van de BPM, verhoogd met circa 6% per jaar. Daarnaast worden de tarieven van de HSB aangepast aan de inflatie. De inflatiecorrectie voor 2009 is 1,7%.

Verlaging Houderschapsbelasting (HSB) voor zeer zuinige auto's
Per 1 april 2009 wordt de HSB voor zeer zuinige auto's (<= 110/95 gram/km CO2-uitstoot) opnieuw gehalveerd. Ten opzichte van de normale tarieven van de HSB, betalen deze voertuigen nu een kwarttarief.

Verlaging Houderschapsbelasting (HSB) aardgasauto's
Per 1 april 2009 wordt het tarief in de HSB voor aardgasauto's verlaagd naar het niveau van auto's op benzinemotoren.

11. Wat moet ik doen als ik mijn auto wil inleveren?

Bij Flexlease kan je de auto inleveren wanneer je wilt. Hiervoor verzoeken we je om ons inleverformulier in te vullen. Wij houden hierbij wel rekening met een opzegtermijn van 5 dagen. Dit wil zeggen dat wanneer je de auto inlevert zonder dit aan ons te melden of de auto te vroeg inlevert, je nog 5 dagen extra gefactureerd wordt. Je kunt dit voorkomen door tijdig het inleverformulier in te vullen, zodat wij de auto weer kunnen inplannen. Doe je dit tijdig genoeg (30 dagen) dan ontvang je van ons zelfs een inleverbonus van maarliefst 50 Euro. 

Bij het inleveren van de auto ben je altijd gebonden aan de leaseovereenkomst die bij aanvang van de looptijd is afgesproken. In deze overeenkomst kunnen afspraken zijn gemaakt over minimale looptijd en/of prijsveranderingen bij aanpassinge van de looptijd. Deze afspraken worden duidelijk met je gecommuniceerd in de bestelprocedure zodat er nooit onverwachte kosten voor jou zijn.

12. Wat gebeurd er bij het inleveren van mijn auto? 

Wanneer je Flexleaseauto ingenomen wordt, zullen wij de auto bekijken op de aanwezigheid van schades. Flexlease maakt hierbij onderscheid tussen 'acceptabele' en 'niet-acceptabele' schades. Acceptabele schades zijn schades die geen waardevermindering van de auto tot gevolg hebben en die ook niet hersteld hoeven te worden. Niet-acceptabele schades moeten door ons hersteld worden voordat wij de auto weer kunnen verhuren aan de volgende klant of hebben bij verkoop van de auto een waardevermindering tot gevolg. Zowel de acceptabele- als de niet acceptabele schades worden op het innamerapport genoteerd. Bij constatering van een niet-acceptabele schades, zal een eigen risico aan je worden doorbelast. Klik hier voor een overzicht van de acceptabele- en niet acceptabele schades.

Bij de inname van de auto verzoeken wij je:

  • de auto schoon in te leveren
  • de autobescheiden en huurpapieren mee te nemen
  • op te letten dat er geen spullen meer in de auto liggen. Denk aan CD's, zonnebrillen en kleingeld!!!  

 

13. Is Flexlease ook aanwezig op sociale media?

Ja, Flexlease is op diverse manieren aanwezig op sociale media. We proberen via twitter, hyves en LinkedIn onze klanten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in ons wagenpark. Klik hier voor meer informatie over bijvoorbeeld onze twitter account of volg @flexlease.  

Indien je vraag niet afdoende beantwoord is kan je de vraag per e-mail of via ons contactformulier stellen.